Amasya’da Gezilecek Görülecek Yerler 10 Amasya’da Görülecek 10 Güzel Yer!

0
96

1-] AMASYA KALE

Amasya Kalesi, Amasya kent merkezinin kuzeyinde yer alan Harşena Dağı’nda yer almaktadır. Harşena Kalesi olarak da bilinir. Amasya Kalesi’nin inşa edildiği kaya denizden 700 metre, Yeşilırmak’tan 300 metre uzaklıktadır. Bazı tarihçilere göre, kale Kral Pontus Mithridates tarafından yaptırılmıştır. Bazılarına göre, kale, Karsan veya Harsana tarafından yapıldığı için Harşana’nın adını almıştır.

Amasya Kalesi, tarihi mücadelelerde birçok kez el değiştirdi ve çoğunda yıkıldı. Persler, Romalılar, Pontus ve Bizans dönemlerinde defalarca saldırıya uğrayan kale her seferinde yeniden inşa edildi. 1075 yılında Amasya’nın Türkler tarafından fethinden sonra, kale önemli bir onarımdan geçti. 18. yüzyıla kadar kullanılmış olan kale, bu yüzyıldan sonra askeri önemini yitirmiştir.

2-] KING ROCK CEMETS

Helenistik dönemde, Amasya’yı MÖ 3333’den MÖ 26’ya kadar kullanan Başkent olarak kullanan Pontus Krallarına ait mezarlar, kireçtaşı kayaları oyularak Harşena Dağı’nın güney eteklerine oyulmuştur. Yeşilırmak Vadisi boyunca, çeşitli büyüklüklerde 21 mezar var, ancak birkaçı hayatta kaldı. Kaya mezarlarının arkasına oyulmuş geçitler dikkat çekicidir. Bu bölgedeki büyük mezarlardan birinin yanında nehre uzandığı sanılan bir tünelin başlangıcı yer almaktadır. Kireçtaşı kayalara oyulmuş bu mezarlar kente yapı ve büyüklük bakımından hakimdir.

3-] FERHAT SU KANALI

Geç Hellenistik – Erken Roma Dönemi’ne aittir. Amasya Antik Kenti’nin su ihtiyacını karşılamak üzere inşa edilmiştir. Kayaların oyulması, tünellerin açılması ve bazı yerlere duvarların toprağın eğimine göre tonozlanması. Bu durumda, ünlü “Ferhat ve Şirin Efsanesi” konu oldu, halk “Ferhat Su Kanalı” olarak bilinir. Ferhatarası Mevkii kanalı, yola paralel olarak yaklaşık 2 km. bölüm görsel olarak görüntülenebilir.

4-] 2. Bayezid KOMPLEKS

Amasya İkinci Beyazıt Külliyesi, Osmanlı Sultanı II. Kompleks, Amasya’da Bayezid tarafından yaptırılmış ve Yeşilırmak sahilinde geniş bir alana inşa edilmiştir. Kompleksin ortasında sağda bir medrese, solda bir imare vardır.

5-] KAPI AĞI MEDRASLARI

Medrese Sultan II. 1488 yılında Bayezid’in kapısı ustası Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Planı, klasik Osmanlı medresesi biçiminden farklıdır. Özellikle Selçuklu mezar anıtlarında görülen sekizgen plan şeması ilk önce bu medresede uygulanmıştır.

6-] AMASYA SAAT KULESİ

Hükümet binasının hemen yanında ve köprünün kuzey ucunda bulunan Saat Kulesi, ilk olarak 1865 yılında Amasya Valisi Ziya Paşa tarafından yaptırılmıştır. 1940 yılında yeni köprünün inşaatı sırasında tahrip olduğu için yıkılmıştır. ve 2002 yılında yeniden inşa edildi.

7-] BURMALI MİNARE CAMİİ

Dere Mahallesi’nde yer almaktadır. Selçuklu Sultanı II. Vizacı Necmeddin Ferruh Bey ve kardeşi Haznedar Yusuf tarafından Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yapılmıştır. Kıble duvarlarına dik uzanan üç nefli bir plana sahiptir. Selçuklu kubbe ve bükülmüş minare caminin önemli özellikleridir. Mahkeme Camii olarak da bilinir.

8-] YARIN TOMBASI

1278 yılında Amasya Valisi Seyfettin Torumtay’ın ölümü üzerine inşa edilmiştir. Türbede torunlar ve Seyfettin Torumtay’ın çocukları var. Tamamı kesme taştan yapılan mezarın güney cephesinin iki üst köşesi, kabartma motifleri yüksek Selçuklu taş işçiliğinin eşsiz bir örneğidir.

9] Hatuniye CAMİİ

Hatuniye Mahallesi, Yeşilırmak kıyısında bulunan Sultan II. 1510 yılında Bayezid’in annesi ve Şehzade Ahmet’in annesi Bülbül Hatun tarafından yaptırılmıştır. Esas olarak camiler, hamamlar ve soyağacı okullarından oluşan bir komplekstir. Camiye kuzeydeki kemerli kapıdan kuzeye girilir. Kuzey cephesi, sivri tuğla kemerlerle birbirine bağlanmış altı sütundan oluşan beş odalı bir cemaatle kapatılmıştır. Bu bölümün duvarları, ana ibadet yerinin duvarlarından daha yüksektir. Son cemaat beş küçük kubbeyle örtülmüştür. Dikdörtgen caminin duvarları molozlardan yapılmıştır.

10-] MIRRORED Mağarası

Tesis, şehir merkezine 3,3 km uzaklıktadır. En iyi işlenmiş ve tamamlanmış kaya mezarıdır. Dört basamakla tırmanan mezar, düz bir kayaya oyulmuştur. Genişliği 9,8 metre ve yüksekliği 13 metredir. Dışardan yetenekli bir taş işçiliği ile yapıldığı görülebilir. Mağaranın dış yüzeyi parlatılarak parlatılmıştır. Bu yerin Aynalı Mağarası olarak adlandırılmasının nedeni, mağaranın cephesi parladığında güneşin parlamasıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here